Logopedist

Kinderen met spraak-taalontwikkelingsstoornissen, articulatie,- gehoor-, en stemstoornissen, afwijkende mondgewoonten, woordenschatproblemen of een stoornis in de auditieve functies zijn in de praktijk voor logopedie op hun plek. Voordat wij starten met een daadwerkelijke behandeling brengen we allereerst de hulpvraag goed in kaart. Hierbij stellen we het kind altijd centraal en kiezen wij de meeste prettige werkwijze voor hem of haar uit. Na een intake, anamnese en het onderzoek stellen we met elkaar een behandelplan samen, waarin we de behandelmethode en technieken beschrijven. Uiteraard is dit gericht op wat uw kind nodig heeft en wat het beste bij hem of haar past.


Lotte Heijblom, praktijkhouder en logopedist
Na het afronden van haar studie Logopedie aan de Hogeschool van Rotterdam begon zij haar loopbaan als allround logopedist in een eerstelijns logopediepraktijk in Vlaardingen. Dit combineerde zij drie jaar met het Jeugdtheater Hofplein waar zij als stemcoach veel ervaring opdeed. Zowel met het individueel behandelen van kinderen van uiteenlopende leeftijden als met het coachen van grote groepen kinderen in de vorm van trainingen en workshops. Lees verder

 

 

In 2012 is Claudia van Merriënboer afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Na haar studie is zij  gaan werken als allround logopedist in een eerstelijns logopediepraktijk te Oudenbosch, waar zij op dit moment nog één dag in de week werkzaam is. Sinds december 2014 werkt Claudia als allround logopedist binnen logopediepraktijk L.E. Heijblom, waar zij op dit moment vier dagen per week werkt. Tijdens haar studie heeft zij de minor Nederlandse Gebarentaal afgerond. Na haar studie heeft zij diverse cursussen gevolgd, waaronder: PROMPT “introductie in de techniek” en communicatieve taaltherapie bij 2 tot 6 jarigen.

Registraties en lidmaatschappen

  • Beroepsvereniging  Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
  • Deelname aan de kwaliteitskring  ‘LogosSymfonie’
  • Kwaliteitsregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici

 

marit silvius

Marit Silvius is sinds oktober 2016 werkzaam in de logopediepraktijk.

 

Registraties en lidmaatschappen

  • Beroepsvereniging  Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
  • Deelname aan de kwaliteitskring ‘De Linie’
  • Kwaliteitsregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici

 

 

Basisverzekering Logopedie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Eigen risico Houdt rekening met uw jaarlijkse eigen risico. Verwijsbrief Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van uw (huis)arts noodzakelijk. Afzeggen afspraak Een ingeplande afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien de afspraak te laat of niet wordt afgezegd, dan worden de kosten van dit consult in rekening gebracht. Let op: uw zorgverzekeraar zal deze kosten niet vergoeden. U dient in bovenstaande gevallen zelf contact op te nemen met de praktijk voor het maken van een nieuwe afspraak.

 

 

Behandelovereenkomst

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) zijn bepaalde aspecten van zorg binnen de individuele relatie tussen patiënt en zorgverlener geregeld. Er worden nadere eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, bewaarplicht en inzage. De cliënt wordt geïnformeerd  over de betalingsregeling en moet weten wanneer en hoe afspraken gemaakt/afgezegd kunnen worden.

Identificatieplicht

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Meenemen van gegevens

Graag bij de eerste afspraak het paspoort/identiteitsbewijs, verzekeringspasje en de verwijsbrief van de (huis)arts meenemen.

Kwaliteitstoets behaald

Logopediepraktijk Lotte Heijblom heeft op woensdag 25 juni 2014 de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie laten uitvoeren door HealthCare Auditing (HCA) en de audit behaald! De Kwaliteitstoets logopedie is opgezet door de NVLF en is een instrument om de kwaliteit en het methodisch handelen van de logopedische zorg inzichtelijk te maken. De praktijk heeft de Kwaliteitstoets aangevraagd met de intrinsieke motivatie om middels de audit te bekijken op welk niveau de praktijk staat en op welke gebieden de aandachtspunten liggen. De audit heeft dit inzicht daadwerkelijk verschaft waardoor de praktijk een bevestiging heeft gekregen van het streven naar het leveren van kwaliteit. De kwaliteit van de praktijk is op orde en daarom krijgt de logopediepraktijk een transparantietarief.

 

De logopedie praktijk (L.E. Heijblom, logopedie) heeft vier locaties in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek:

- Sleedoornlaan 35, 3053 ZN Rotterdam

- Van Enckevoirtlaan 129, 3052 KR Rotterdam

- Kastanjeplein 28, 3053 CD Rotterdam

- Tinbergenlaan 50-52, 3045 BJ Rotterdam

 

vestigingen

 De logopediepraktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag. Het adres van de praktijk en het tijdstip van de behandeling worden met u in overleg bepaald. We proberen tijdens het maken van een afspraak zoveel als kan rekening te houden met uw wensen en mogelijkheden.

U kunt zich aanmelden op telefoonnummer 06-29235525 en/of een email sturen naar l.heijblom@kinderpraktijk.nl

Wanneer we niet aanwezig zijn of de telefoon niet op kunnen nemen, kunt u de voicemail inspreken. We bellen u dan zo snel mogelijk terug.

Tot ziens in de logopediepraktijk,

hartelijke groet,

Lotte Heijblom

Het kan voorkomen dat u over sommige onderdelen van uw behandeling niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen kunnen voor onze medewerkers een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren. Heeft u opmerkingen, klachten of problemen, bespreek deze dan zo mogelijk met uw behandelaar. Uw behandelaar zal in overleg met u proberen de problemen op te lossen. Als u een gesprek met uw behandelaar niet wenselijk vindt of ontevreden bent over de voorgestelde oplossing, dan kunt u kiezen voor een schriftelijke procedure. Hier kunt u met een klacht terecht. Aan de behandeling van een klacht zijn voor u geen kosten verbonden. Nederlandse Patienten Consumenten Federatie Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon: 030 – 297 03 03 NVLF College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten Steinhagenseweg 2b Postbus 75 3440 AB Woerden Telefoon: 0348 – 45 70 73 Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn  T.a.v. ambtelijk secretaris Steinhagenseweg 2b Postbus 75 3440 AB Woerden Telefoon: 0348 – 45 70 73

Handige links

http://www.logopedie.nl/bestanden/logopedie/algemeen/klachtenfolder.pdf

http://www.logopedie.nl/bestanden/logopedie/klachten/folder_college_van_toezicht.pdf

http://logopedist.com/wp-content/uploads/2015/07/wetten.logopedie.pdf