Lotte Heijblom, praktijkhouder en logopedist

Daarna werkte Lotte drie jaar in een Rotterdams verpleeghuis met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Naast het behandelen van deze neurologische spraak- en taalstoornissen heeft zij ook klinische lessen verzorgd en gegeven aan verzorgenden en verpleegkundigen binnen het verpleeghuis. Sinds 2011 heeeft ze een samenwerking met de Kinderpraktijk Hillegersberg-Schiebroek en volgt ze regelmatig cursussen om bij te blijven op haar vakgebied.

Registraties en lidmaatschappen

  • Beroepsvereniging  Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
  • Deelname aan de kwaliteitskring ‘De Linie’
  • Kwaliteitsregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici
  • De logopedist heeft contracten met alle ziektekostenverzekeraars

 

            kwaliteitsregister

 

Contactgegevens
Stuur mij een e-mail.